GHSGRUP bünyesinde çalışan 200 Mavi/Beyaz yaka personelimiz hetaderin kan bağısı kampanyasına kayıtsız kalmadı!
GHSGRUP bünyesinde bulunan doktor ve acil hizmet odasında düzenlenen kan verme kampanyasına katılarak
kan bağısında bulunan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ederiz.


GHSGRUP